Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

 1. Giriş

Bu aydınlatma metni, Şirketimiz BHM Otelcilik A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerinizi toplaması, kaydetmesi, kullanımı,  saklanması,  3. Kişilerle paylaşılması ve işlenmesine ilişkin esaslar hakkında ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Sizi bir birey olarak tanımlayan veya sizinle kimliği belirli veya belirlenebilir bir birey olarak ilişkilendirebilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak, Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için işlenmektedir.

 1. Tanımlar :
 2. a) Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

b)Veri sorumlusu        : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 1. c) İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

ç) Kanun                     : 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

 1. d) Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 2. e) Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 3. f) Sicil: : Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini (VERBİS)
 4. g) Kişisel veri işleme : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 5. h) Alıcı grubu : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini, İfade eder.
 1. Toplanan Kişisel Veriler :Sizlerle ilgili aşağıdaki kişisel verileri toplamakta ve işlemekteyiz:
 • Ad- soyad,
 • Doğum tarihi ve yeri,
 • TC kimlik /pasaport numarası,
 • E- posta adresi,
 • Telefon numarası,
 • Kredi ve/veya banka kartı numarası gibi finansal veriler,
 • Uyruk, pasaport, vize veya devlet tarafından verilmiş diğer kimlik bilgileri,
 • Üyelik veya sadakat programı verileri (ortak markalı ödeme kartları, seyahat ortağı programı üyelikleri dahil)
 • İşle ilgili rezervasyonlar için, işverene ait veriler,
 • Araç plakası,
 • Uçuş, havaalanı ulaşım ve transfer verileri,
 • Seyahat programı, tur grubu veya aktivite verileri,
 • Önceki misafir konaklamaları veya etkileşimleri, satın alınan mal ve hizmetler, özel hizmet ve kolaylık talepleri,
 • Sosyal medya hesap kimliği, profil fotoğrafı ve herkese açık diğer veriler ile sosyal medya ve sadakat hesaplarınızı birbirine bağlayarak kullanıma sunulan veriler,
 • Aile üyeleri ve refakatçilerinin adları ve çocukların yaşları hakkında veriler,
 • Tesislerimizin koridorlar ve lobiler gibi halka açık alanlarında bulunan güvenlik kameraları/kayıt cihazları aracılığı ile alınan görüntü, video ve ses verileri,
 • Mevcut ve gelecekteki konaklamalarınızı ve bizimle olan deneyiminizi daha keyifli hale getirmek için ilgi alanlarınız dahil, bizlerle paylaştığınız tercihleriniz, 
 • Hizmetlerimizle ilgili beğenilerinizi, görüş, yorum ve eleştirileriniz ile sağlığınız için gerekli beslenme bilgileri, sağlık kısıtlamaları ve/veya kişisel gereksinimleriniz,
 • Doğum gününüz veya evlilik yıl dönümünüz gibi özel yıldönümleriniz ile, hobileriniz ve katılmak istediğiniz etkinliklere ilişkin tercihleriniz,
 • Başka bir kişi için rezervasyon yaptırılması halinde, rezervasyon yaptırdığınız kişi/kişilere ilişkin paylaşacağınız kişisel veriler, Gibi verilerdir.

Ç. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları: Şirketimiz ile paylaşacağınız kişisel verileriniz;

 • 1174 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Rezervasyon ve misafir kaydı işlemleri, yerinde karşılama ve konaklama hizmetlerinin sağlanması,
 • Tesislerimiz ve/veya işletmelerinde günübirlik kullanım, organizasyonlar, seminerler ve etkinliklerin düzenlenmesi ve yönetimi,
 • Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin misafirlerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve sunulması,
 • Tesislerimizin internet siteleri veya sosyal medya kanalları/mecralarını ziyaret ve kullanıma ilişkin ticari istatistik ve analiz oluşturulması,
 • Tesislerimiz ve/veya işletmelerinde düzenlenen etkinlik, organizasyon, seminer, eğitim, seminer, söyleşiler hakkında bilgilendirilmesi,
 • Şirketlerimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerimizden faydalandırabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Pazar Araştırması ve Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) çalışmaları yapmak ve bunun yanı sıra ürün yelpazemizi, hizmetlerimizi, mağazalarımızı, bilgi teknolojileri sistemlerimizi ve güvenlik sistemlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması,
 • Ürün ve hizmetlerimizin ücretlerinin belirlenmesi ile faturalama ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Şirketlerimiz ile ilişkili Şirketler/kuruluşlar tarafından uygulanan ve/veya uygulanacak olan her türlü sadakat programları ile üyeliklerle ilgili bildirimlerin yapılması, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile sadakat programları ve/veya üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri ve benzeri konularda bilgilendirilmesi,
 • Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi,
 • Şirketimizin sunduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından sizlerin haberdar edilmesi ve yararlandırılması,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Tesislerimizin ve tesislerimizde bulunanların güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi, tespiti ve soruşturulması/ kovuşturulmasına yardımcı olunması,
 • Şirketimizin ticari faaliyetleri kapsamında karşılaştığı veya karşılaşacağı her türlü uyuşmazlığın önlenmesi ve çözümü için hukuki danışmanlık hizmeti alması, ürün ve hizmet alımı ile kiraya verme/ kiralamaya ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmet alımı ile ihtiyaçlara uygun olarak ticari, kira vb. hukuku ilişkilerin kurulması ve sürüdürülmesi,
 • Şirketimizin, misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler dahil 3. kişilerin güvenliğinin temini (idari operasyonlar, tesislerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.),
 • Çağrı merkezimizin veya internet sayfamızın tesislerimizdeki müsaitlik durumu ve fiyatlar hakkında bilgi almanız, rezervasyon yapılması ve/veya rezervasyon iptali kullanımı,
 • Acil durum ve olay müdahalesi,
 • Talepleriniz ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve takibi,

Amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılmaktadır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının,
 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olarak Şirketimizin meşru menfaati,

Hukuki sebeplerine dayalı olarak, internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya kanalları, acentalar, aracılar, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

 1. Mücbir Sebep : COVID-19 ve benzeri küresel ya da bölgesel salgın, bulaşıcı hastalık, deprem, sel, savaş, olağanüstü hal gibi mücbir sebep halleri için alınan ya da alınması gereken tedbirler kapsamında, semptom bilgileri (ateş, koku kaybı, nefes darlığı vs.), kronik hastalık, alerjik ve gebelik durumu, kullanılan ilaç ve önceki tedavi bilgileri, kan basıncı, nabız, solunum ve ateş gibi sağlık bilgileri, HES kodu bilgisi, aşı kartı bilgisi, PCR testi sonucu, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler kapsamında özel izin belgesi, Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı kararları uyarınca talep edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz,
 • Kamu sağlığının korunması,
 • Şirketimize ait işletme ve tesis binalarında güvenli turizm sertifikası vb. gereği de olarak sağlıklı bir ortam sağlanması,
 • Misafirlerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlık durumunun/ hastalık riskinin takibinin yapılması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Bakanlıklar tarafından bildirilen izolasyon/ karantina süreçlerinin uygulanması, koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Tesislerimizin tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Ulusal/uluslararası sağlık otoritelerinin belirlediği kurallara uyulması,
 • Konaklamanıza/ ziyaretinize ilişkin düzenleme ve bilgilendirmelerin ve rezervasyonunuza ilişkin iade/erteleme/iptal işlemleri gibi işlemlerin yapılması,
 • İş faaliyetlerimizin sürekliliğinin sağlanması ve yürütülmesi,

amaçlarıyla işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması :

Kişisel verilerinizi aşağıdaki alıcı gruplarında yer alan 3. Kişilere aktarabilir/ paylaşabiliriz:

 • Servis sağlayıcıları ile web sitesi işlemleri, veri analizi, sipariş/ödeme işlemleri, rezervasyon ve rezervasyon onay süreçleri, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi, pazarlama gibi hizmetlere ilişkin olarak paylaşabiliriz.
 • Tesis İçi Hizmet ve/veya Acente Sağlayıcıları ile bağlı tesislerimizden birinde konakladığınızda veya bağlı tesislerimizi ziyaret ettiğinizde, size pazarlama hizmetleri verebilmeleri için tesislerimizdeki spa, restoran, kafe, bar, sağlık kulübü, konsiyerj ve diğer satış noktaları gibi hizmetlere ilişkin bilgilerinizi için paylaşabiliriz.
 • Anlaşmalı Kuruluşlar ile tesisimizden yararlanmanız sırasında indirimli hizmet almanız ve/veya hizmet alımınızın kolaylaştırılması gibi amaçlarla,  havayolları, araba kiralama, seyahat acentaları gibi gerçek /veya tüzel kişilerin hizmetlerinden yararlanabilmeniz için paylaşabiliriz.
 • Grup Şirketleri ile Barut Hotels bünyesindeki diğer şirketlerden Sizlere sunacağımız hizmetleri ve ürünleri kişiselleştirmek, işlemlerinizi kolaylaştırmak, sizinle iletişim kurmak, sadakat programlarımızdan yararlanmanızı sağlamak ve iş amaçlarımızı gerçekleştirmek vb. amaçlar için paylaşabiliriz.
 • Tedarikçiler ve Hizmet Sağlayıcılar ile ürün ve hizmetlerin Sizlerin kullanımına sunulabilmesi için ihtiyaçlarla halinde, rezervasyon işlemleri sağlayıcıları, wifi, wifi arayüz sağlayıcıları, güvenli ödeme sistemleri, sigorta şirketleri, transfer firmaları, seyahat acentaları gibi gerçek /veya tüzel kişilerle paylaşabiliriz.
 • Danışmanlar ile hukuki, mali, yatırım gibi konularda planlamaların yapılması, risklerin belirlenmesi, iş ve işlemlerin yütürütülebilmesi vs. için paylaşabiliriz.
 • Finansal kuruluşlar ile ödeme işlemlerinin gerçekleşmesi ve yatırım süreçlerinin yürütülmesi için paylaşabiliriz.
 • Kamu Kurumları ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kamu sağlığının korunması, güvenliğin sağlanması, suçların önlenmesi, tespiti ve soruşturulması/ kovuşturulması, mücbir sebep hallerinin önlenmesi vs. için paylaşabiliriz.

Ayrıca tesislerimizde rezervasyon ve tesislerimizi ziyaret vs. nedenlerle paylaştığınız kişisel verileriniz, server sistemi, bulut depolama sistemi, bankaların ödeme sistemleri,  rezervasyon yapılan aracı kuruluşların merkezlerinin farklı ülkelerde olması vs. gibi nedenlerle farklı ülkelere aktarılabilmektedir.

 1. İlgili Kişi Olarak Veri Sahibinin Hakları :

 İlgili kişi olarak, Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesinden zarara uğranılması halinde, zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahipsiniz.

İlgili kişilerin haklarına ve Kanunun uygulanmasına ilişkin talepler, yazılı olarak “Şirinyalı Mah. Lara Cad. No:24 Muratpaşa / Antalya” adresine iletilebilecektir. Şirketimiz, bu taleplere, yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlar. Başvuruya cevabın, CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise ücret, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği ve Şirketimize Başvuru:

Veri Sorumlusu          : BHM Otelcilik A.Ş.

Temsilcisi                   : Faruk Çalış

Adres                          :  Şirinyalı Mahallesi Lara Cadde No: 24/ Muratpaşa Antalya

Telefon                       : 242 310 99 99

E -Mail                       : faruk.calis@bhmotelcilik.com

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketlerimize iletebileceğiniz gibi, aşağıdaki yöntemlerden biri ile talepte bulunabilirsiniz.

 • Açıklamalarınızı içeren başvurunuzun imzalı bir nüshasını; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi kimliğinizi tespit edici resmi belgeler ile “Şirinyalı Mahallesi Lara Cadde No: 24/ Muratpaşa Antalya” adresine bizzat elden iletebilirsiniz.
 • Islak imzalı başvurunuzu ve kimliğinizi tespit edici resmi belgeleri Noter kanalıyla gönderebilir veya
 • Başvurunuzu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri elektronik ortamda; calis@bhmotelcilik.com adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak iletebilir,
 • Yahut başvurunuzu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri, Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,

Şirketimize iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre, başvurunuzun en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Kişisel verilere ilişkin hakları, yalnızca kendi kişisek verilerinize ilişkin olarak kullanabilir, 3. Kişilere ilişkin herhangi bir talepte bulunulamaz. Kişisel verilerin korunmasına ilişjin uygulamarımız ve haklarınız hakkında daha fazla bilgi alabilmek için, yukarıda yazılı adres ve telefonlarımızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 1. Aydınlatma Metni Güncellenme Tarihi: Mart 2023

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı:

Türkiye’de Turizm Otelcilik ve Konaklama sektöründe kurulu otelleri ile önde gelen bir marka olan Akra bünyesinde aşağıdaki Şirketlerden (birlikte “Şirketler” olarak anılacaktır);


 • BHM Otelcilik A.Ş.
  • BT Otelcilik A.Ş.
  • Bartu Turizm Yatırımları A.Ş.
  • Buket Yıkama Servis ve Tekstil San. Ticaret A.Ş. • Sandu Yazılım ve Ticaret A.Ş.


her biri veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketlerimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.

Kişisel verilerin korunması, Şirketlerimizin temel politikaları arasında olup, Şirketlerimiz varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. Şirketlerimiz, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Şirketlerimizin “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz:

Başvuru Adresi : Akra, Şirinyalı Mh. Lara Cd. No:24 Muratpaşa - Antalya / Türkiye
Başvuru E-Posta :  hukuk@bhmotelcilik.com

Şirketlerimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Şirketlerimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliğine ilişkin politikası, KVK Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Şirketlerimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketlerimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirketlerimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmak niyetiyle;
a. Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
b. Şirketlerimizi, tesislerimizi, ünitelerimizi ziyaret ettiğinizde,
c. İnternet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,
d. Şirketlerimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz;
a. Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
b. Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve sunulması,
c. Şirketlerimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi,
d. Şirketlerimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız,
e. Şirketlerimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek,
f. Şirketlerimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Şirketlerimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşlarının web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri ve benzeri konularda bilgilendirmek,
g. Şirketlerimizin ve Şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketlerimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketlere ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.),
h. Güvenlik operasyonlarını, kazaları veya tıbbi-sigorta amaçlı diğer benzer olayları yönetmek,
i. Pazar Araştırması ve Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) çalışmaları yapmak ve bunun yanı sıra ürün yelpazemizi, hizmetlerimizi, mağazalarımızı, bilgi teknolojileri sistemlerimizi ve güvenlik sistemlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek,
j. Video kamera (CCTV) görüntülerinden yararlanmak suretiyle tesislerimizde bulunanların güvenliğini sağlamak ve ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte; ayrıca fotoğrafları da dikkate almak suretiyle yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak,
k. Şirketlerimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak,
l. Şirketlerimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
m. Şirketlerimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve
n. Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
o. COVID-19 gibi bulaşıcı salgın hastalıklar dahil mücbir sebeplerle
amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketlerimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları ile aşağıda (E) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketler olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketlerimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

 1. Gizlilik Politikası

Ziyaret etmekte olduğunuz web sitesi, Şirketler’e aittir ve Şirketler tarafından işletilmektedir. Web sitemizi kullanmak suretiyle, web sitemiz yoluyla elde edilen ve toplanan kişisel verilerin kullanılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Şirketler, sizlerin kişisel gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. Bu politika yalnızca bu web sitesi için geçerli olup, üçüncü şahısların mülkiyetinde olan web sitelerinde geçerli değildir. Web sitemizi kullanarak, sitenin bu alanında ilan edilen mevcut Gizlilik Politikamızın şartları ile mutabık değilseniz, lütfen bu sitede kişisel verilerinizi paylaşmayınız.

Sizler kişisel verilerinizi açık rızanız ile paylaşmadığınız takdirde, sitemize yaptığınız ziyaretlerinizden Şirketler’in herhangi bir kişisel veri toplamayacağı konusunda tarafınızı temin ederiz. Kişisel verilerinizi paylaştığınızda, Gizlilik Politikasının şartları doğrultusunda tarafımızı bu bilgileri kullanmak konusunda yetkilendirmiş olmaktasınız.

Paylaşabileceğiniz kişisel veriler aşağıdaki amaçlar için kullanır:
• E-posta yoluyla basın bültenleri ya da bildirimler göndermek
• Basılı yayınlar ya da diğer yazışmaları göndermek
• Satın aldığınız ürünleri ya da ödüllerinizi teslim etmek
• Rezervasyon isteklerinizi işlemek ve hesabınızı yönetmek için
• İşlemlerinize ilişkin istatistikleri hesaplamak ve
• Web sitesi kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analiz oluşturmak

Bu sitede kişisel verilerinizi paylaşmamayı tercih ettiğiniz takdirde, sitenin belirli alanlarına erişim sağlamak, çevrimiçi haber bülten talebinde bulunmak, çevrimiçi rezervasyon yapmak, iş başvurusunda bulunmak, işletmelerimiz hakkında geri-bildirimlerde bulunmak veya bize elektronik posta göndermek gibi birtakım haklardan yararlanamayacaksınız.

IP adresiniz (Internet kullandığınız zaman bilgisayarınız için belirlenen numara), kullanmakta olduğunuz Web gezgini tipi ve yine kullanmakta olduğunuz işletim sistemi gibi bilgisayarınız ile ilgili bilgiler de toplanabilir ve Kişisel Bilgilerinize bağlanabilir. Bu, ziyaretçilerimiz için web sitemizin en iyi deneyimi sunmasını ve etkili bilgi kaynakları olmasını sağlamak için gereklidir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için makul önlemler almaktayız. Teşhis edilebilir tüm kişisel veriler, izinsiz erişimini, değiştirilmesini veya kötüye kullanımını önlemek amacıyla kısıtlı erişime tabidir.

Şirketlere hizmet sağlayan kurumların söz konusu bilgileri gizli tutmaları gerekmektedir ve Şirketler için gerçekleştirdikleri hizmetleri yerine amacı dışında başka hiçbir amaçla bu bilgileri kullanmalarına müsaade edilmemektedir.

 1. KVKK ve Çerez Politikası

Çerezler, web sitemizin masaüstü bilgisayarınızdaki, dizüstü bilgisayarınızdaki ya da mobil cihazınızdaki bir dizi verinin toplanmasına ve saklanmasına olanak sağlayan küçük veri dosyalarıdır. Şirketler, "çerezleri"leri, ziyaret ettiğiniz özel site alanları ve web sitemizde yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu bilgileri web sitemizi, ilgilendiğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz ürünlerimizi değiştirebilmek için toplamaktayız. Web sitemizi yeniden ziyaret ettiğiniz takdirde işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilmenize yardımcı olmak için bu "çerezler" de kullanılabilir. Örneğin, web sitemiz, kullanılması ve aynı bilginin bir kez daha size sorulmasından kaçınmak için verdiğiniz kişisel verileri tanıyabilir. Birçok web gezgini, bir "çerez"i kabul etmesi için önceden ayarlanır. Tercihen "çerez"leri reddetmek veya "çerez" gönderildiğinde ikaz edilmek açısından kendi web gezgininizi ayarlayabilirsiniz. Girdiğiniz sitede "çerez"leri reddetmek, sitenin bazı alanlarını gezmenizi veya siteyi ziyaret ettiğinizde kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir.

Web sitemize ne zaman girdiğinizi, hangi sayfalarda gezindiğinizi ve ne kadar süre kaldığınızı belirleyerek web sitemizin varlığının ne kadar etkili olduğunu ölçebiliriz. Site ölçme istatistikleri, web site deneyiminizin kişiselleştirilmesi yanı sıra - isimsiz ve bütünsel olarak - web sitemizin kullanımı ile ilgili istatistiklerin oluşturulması ve değerlendirilmesi için kullanılabilir.

Akra Oteller Grubu olarak çerezlere ek olarak Google, Facebook gibi üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında, kullanıcı deneyiminizin iyileştirilmesi ve tercihlerinize uygun reklam faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

 1. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi:

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerdir. Şirketlerimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVK Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.

Şirketlerimiz, özel nitelikli kişisel verileri, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla KVK Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

 1. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
  Misafirlerimiz, içinde bulundukları şartları Şirketlerimiz ile paylaşarak kendilerine özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini paylaşabilmektedirler (Misafirimiz özel nitelikli verisini paylaşarak özel hizmet talep etmesi durumunda; Örneğin boyun fıtığı nedeniyle ince yastık istemesi, kalp rahatsızlığı nedeniyle giriş katta oda talep etmesi, fıstık alerjisi nedeniyle kuruyemiş içermeyen tatlı hazırlamamızı talep etmesi vb.). Misafirlerimizin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik onlara özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve misafirlerimizin bu ihtiyaçlarını gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için Şirketlerimiz, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.
 2. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
  – Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
  – Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
 3. Mücbir Sebep

COVID-19 ve benzeri küresel ya da bölgesel salgın, bulaşıcı hastalık, deprem, sel, savaş, olağanüstü hal gibi mücbir sebep halleri için alınan yada alınması gereken tedbirler kapsamında, kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler işlenir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için aşağıdaki listelenen Akra Şirketlerine;


 • BHM Otelcilik A.Ş.
  • BT Otelcilik A.Ş.
  • Bartu Turizm Yatırımları A.Ş.
  • Buket Yıkama Servis ve Tekstil San. Ticaret A.Ş. • Sandu Yazılım ve Ticaret A.Ş.

yanı sıra hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması:

Şirketlerimiz, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni`nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketlerimize iletmeniz durumunda Şirketlerimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak;

 1. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  ii. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak Şirketlerimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  f. KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Buna karşın, Şirketler içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Şirketlerimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler:

KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni`nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 1. Şirketlerimizin Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketlerimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;
• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
• Şirketlerimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Şirketlerimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketlerimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin:

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketlerimize iletebileceğiniz gibi, başvurunuzu https://www.akrahotels.com/KVKK adresindeki Başvuru Formunu doldurup imzalayarak aşağıdaki yöntemlerden biri ile talepte bulunabilirsiniz.

 1. Talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren formun imzalı bir nüshasını;
  Akra, Şirinyalı Mh. Lara Cd. No:24 Muratpaşa - Antalya / Türkiye
  adresine kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vs.) ile bizzat elden iletebilirsiniz.
  ii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici resmi belgeleri Noter kanalıyla gönderebilir veya
  iii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri elektronik ortamda;
  hukuk@bhmotelcilik.com adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak,
  iv. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri Şirketlerimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketlerimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,

Veri Sorumlusu olarak Şirketlerimize iletebilirsiniz. Şirketlerimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

;